Arheologie

Epoca pietrei

Neo-Eneoliticul

Cronologia absolută a neo-eneoliticului încadrează această epocă între cca.  6600 şi cca. 3800/3700 a.Chr. Marea diversitate a grupurilor culturale neo-eneolitice se întemeiază pe varietatea formelor şi stilurilor de decor ale ceramicii, precum şi pe interferenţele culturale. În condiţiile locale ale spaţiului în care s-au format, culturile neo-eneolitice au dezvoltat trăsături originale,  prin care unele pot fi considerate ca cele mai înaintate civilizaţii ale Europei din această vreme.

Citește mai departe...

Epoca bronzului

Colecţia de artefacte aparţinând epocii bronzului din patrimoniul Muzeului Judeţean e constituită aproape în exclusivitate din materiale aparţinând culturii Monteoru. Acestea provin atât de la Sărata Monteoru cât şi din aşezările de epoca bronzului de la Năeni, Cârlomăneşti, Gruiu Dării şi Aldeni. Acestora li se adaugă obiecte descoperite fortuit la Cernăteşti, precum celebrul vas cizmuliţă, unicat în ceramica epocii bronzului din România, topor de bronz etc.), Aldeni – Ţurţudău,[...]

Citește mai departe...

Epoca fierului

Descoperirile aparţinând epocii fierului din patrimoniul Muzeului Judeţean Buzău pot fi încadrate cronologic între 700 a. Chr. – 106 p. Chr. Din datele pe care le avem până acum, reiese că descoperirile aparţinând primei epoci a fierului sunt destul de puţine şi par a reflecta o slabă locuire în zona Buzăului.

Citește mai departe...

Mileniul I d. Hr.

Perioada mileniului I d. Hr., cea care face trecerea de la antichitate la evul mediu,  este martora unor evenimente importante precum: procesul de romanizare al geto – dacilor finalizat prin constituirea poporului şi limbii române, marile migraţii ale popoarelor şi constituirea formaţiunilor prestatale româneşti, cele care vor sta la baza viitoarelor state medievale. 

Citește mai departe...

Tezaurul de la Pietroasele

Cloşca cu puii de aur

Locaţie emblematică pentru judeţul Buzău sub multiple aspecte, comuna Pietroasele este cunoscută în ţară cât şi peste hotare, ca locul de descoperire al celebrului tezaur Cloşca cu puii de aur. Găsit în mod întâmplător în anul 1837 de către doi meşteri pietrari, Ion Lemnaru si Stan Avram, socru şi ginere, tezaurul avea să provoace în jurul său o întreagă serie de evenimente, dezvoltând o istorie proprie şi zbuciumată.

Citește mai departe...

Epoca medievală

Pentru istoria buzoiană în perioada evului mediu şi în epoca premodernă (sec. XV-XVIII) o importanţă deosebită o au vestigiile descoperite în urma săpăturilor arheologice întreprinse la monumentele istorice (ctitorii domneşti şi boiereşti) din judeţul Buzău: fosta biserică (azi dispărută) şi cimitirul (a doua jum. a sec. XV- prima jum. a sec. XVI), de la Vadu-Soreşti (com. Zărneşti), fosta mănăstire Menedic (azi dispărută, com. Vintilă Vodă), [...]

Citește mai departe...

   

Traducere cu Google  

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Evenimente  

Expoziția "Sunetul muzicii – de la înregistrarea mecanică la cea magnetică" și Ziua Imnului Național

Între 28 iulie - 1 octombrie 2017, vizitatorii vor avea ocazia să admire gramofoane, patefoane, pickup-uri, magnetofoane, cutii muzicale, fonograf, telegrafon, dictafon, textofon, polyfon, orfenion, ceasuri cu mecanisme muzicale, portțigaret muzical, orgă, organetă, concertină, țiteră, vioară electromagnetică, mandolină, combină, casetofon, discuri muzicale etc.

Imnul Național al României va putea fi auzit în diverse locuri din oraș, interpretat la diferite instrumente, și într-un concert final, pe 29 iulie.

AddThis Social Bookmark Button
Citește mai departe...

Ziua Drapelului Național - 26 iunie 2017

AddThis Social Bookmark Button
Citește mai departe...

Expoziție temporară de machete

AddThis Social Bookmark Button
Citește mai departe...

Călătorie pe glob / Travel the world

Expoziția dedicată primului globetrotter român, Dumitru Dan, unul dintre multiplele rezultate ale proiectului, este locul unde se vor desfășura în următorii ani diverse activități cu publicul precum: lecții interactive de tip storytelling, ateliere meșteșugărești privind cusutul motivelor populare, lecții-ghidaj și altele.
 
AddThis Social Bookmark Button
Citește mai departe...