Nominalizări / Distincții  

   

Cele mai noi publicații  

   

Parteneri  

   

   

Document din 1668, emis de Radu Leon

Detalii
Un document inedit
 
Pentru luna octombrie, în cadrul proiectului Povestea exponatului, vă prezentăm un document inedit scris cu alfabetul chirilic. Grafia chirilică s-a folosit în Evul Mediu românesc pentru scrierea de manuscrise, cărți, acte diplomatice, inscripții și diverse însemnări. Alfabetul chirilic era folosit la scrierea textelor redactate în limba slavă veche (paleoslavă), începând din secolul al IX-lea, apoi în limba română, începând din secolul al XVI-lea până în secolul al XIX-lea. Trecerea de la alfabetul chirilic la alfabetul latin s-a realizat treptat, pe la mijlocul secolului XIX, prin alfabetul de tranziție. Înlocuirea integrală a alfabetului chirilic cu cel latin a fost decretată în 1862 de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
Este vorba despre un hrisov, denumire care se dădea în Evul Mediu unui act domnesc, emis în Țara Românească și în Moldova, care servea ca titlu de proprietate sau de privilegiu.
Din lectura acestui hrisov rezultă că, la data de 1668 (7176) august 21, Radu Leon voievod, în calitate de Domn al Țării Românești întăreşte lui Albu, Beleţ şi Stan, fii lui Balev din Lipia moşii şi vii în Lipia, Dealul Lipiei şi Dealul Moceştilor precum şi ţigani. 
Documentul istoric original este scris pe pergament (53x58) cu cerneală neagră în limbile slavonă şi română cu caractere chirilice, are invocaţia simbolică şi litera iniţială ornate cu motive florale, iar intitulaţia, monograma și semnătura domnească cu chinovar. În partea inferioară a documentului, actul este validat cu un sigiliu domnesc aplicat, pecetea este căzută, cusut de foiţa de hârtie romboidală cu aţă roşie.
 
Formula de început, specifică actelor domnești, în limba slavonă: MILOSTIIU BOJIIU IO RADUL VOEVOD I GOSPODA VĂSOI ZEMLI UNGROVLAHISCOI SINĂ VELICAGO I PREA DOBRAGO STARAGO POCOINAGO IO LEON ȘTEFAN VOEVOD. (DIN MILA LUI DUMNEZEU EU RADU VOEVOD I ȘI DOMN A TOATĂ ȚARA ROMÂNEASCĂ FIUL MARELUI ȘI PREA BUNULUI BĂTRÂN RĂPOSAT EU LEON ȘTAFEN VOEVOD).
Davat gospodstva mi sïe povealenïe gospodstva mi (dă domnia mea această poruncă a domniei mele) Albului, feciorul Balii din Lipia, din județul Buzău și feciorilor lui, câți Dumnezeu îi va da, ca să fie lui moșie două pogoane de vie în dealul Lipiei și cu 2 sejne de ocină de câmp din partea lui Gorgan, pentru că le-a cumpărat de la popa Mitrofan și de la frate său Neagoe, feciorii lui Cremene din Lipia, drept bani gata ughi 35 cu zapis de vânzare și cu mărturii.
Și iar să fie Albului o cezvârtă de vie în Dealul Lipiei și cu ocină la câmp, pentru stânjeni a patra parte, iar den partea lui Gorgan, pentru că au cumpărat de la Ionașco Cântătoriul din Lipia drept bani gata ughi 4 cu zapis de vânzare și cu mărturii.
Și iar să fie Albului 3 cezvârți de vie în Dealul Lipiei și cu o sejne de ocină de câmp pentru că au cumpărat și de la Ionasco Cântătorul drept bani gata ughi 9, costande 6, cu zapis de vânzare și cu mărturii.
Și iar să fie Albului o cezvârtă și jumătate de vie în Dealul Lipii și cu o jumătate de stânjen de câmp, pentru c-au cumpărat de la Pravăț și de frate său Vlad, feciorii lui Ionașco Cântătoriul, drept bani gata ughi 6, cu zapis și cu mărturii. Iar lui Ionașco încă i-au fost cumpărătoare de la Vlad Frigecâine, din partea lui Gorgan.
Și iar să fie Albului un pogon de vie zălog în Dealul Lipiei pentru că l-au zălogit feciorul lui Ionașco Cântătoriul drept ughi 7, cu zapis și cu mărturii iar Ionașco Cântătoriul încă l-au fost cumpărat de la Momcil armașu, din partea lui Gorgan.
Și iar să fie Albului o jumătate de cezvârte de vie și un pas înainte și pasul este înalt de patru prăjini în Dealul Lipii și cu o jumătate de stânjen de ocină de câmp, din partea lui Pravăț, pentru că au cumpărat de la Necula și de la Bală, feciorii lui Pravăț, drept bai gata ughi 2 cu zapis și cu mărturii. (….)
 
Gheorghe vel ban, Mareș vel dvornic, Radul vel logofăt, Ianache vel logofăt, Șerban vel spătar, Papa vel comis, Costache vel slujer, Stoian vel pitar. I ispravnic Radul Crețulescul vel logofăt.
I na pisah aze Călin logofăt, meseța avgust 21 deni ot adama doni ghea tecenie letom 7176 <1668>.
 
Io Radu Voevod milostiiu bojiiu
Io Radu Voevod
Radu vel logofăt Crețulescul
 
 
 
 

 

AddThis Social Bookmark Button
   

Traducere cu Google  

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish